Przemówienie Barbary Donieckiej, Ocalałej z obozu koncentracyjnego w Auschwitz, Oświęcim 22 maja 2015 r.


Mowa ta została wygłoszona przez Barbarę Doniecką, Ocalałą z obozu koncentracyjnego w Auschwitz, w czasie II wojny światowej. Jej przemówienie miało miejsce podczas konferencji “Ruchu Życia”, która odbyła się w Oświęcimiu w dniu 22 maja 2015 r.

Including English subtitles in YouTube (Settings-Subtitles-English)

Like(0)

Comments are closed