Strona o nas

Ruch Życia jest koordynowany przez organizację non-profit – Fundację Zdrowia dr Ratha. Inicjatywa powstania Ruchu narodziła się w 2007 r. i zainspirowana została przez Ocalałych z obozu Auschwitz, którzy przekazali Fundacji pałeczkę „Sztafety Życia” jako podziękowanie za pracę na rzecz ludzkości, w której skupiamy się na zachęcaniu ludzi do tworzenia pilotażowych projektów w dziedzinie zdrowia, żywności i wody, energii, wiedzy i pracy.

Nasza wizja i filozofia:

  • Zdrowie dla wszystkich: Zwalczanie chorób na podstawie naukowo udowodnionych, naturalnych metod , które nie szkodzą naszemu zdrowiu.
  • Żywność dla wszystkich: Promowanie organicznego rolnictwa na poziomie lokalnym. Eliminacja niedożywienia i głodu. Zatrzymanie szaleństwa GMO.
  • Woda dla wszystkich: Zapewnienie każdemu dostępu do czystej wody.
  • Energia dla wszystkich: Promowanie systemów energii odnawialnych , które są w stanie zabezpieczyć każdemu człowiekowi dostęp do energii.
  • Wiedza dla wszystkich: Koniec światowego analfabetyzmu i zapewnienie, za pomocą nowoczesnych technologii, maksymalnego dostępu do wiedzy.
  • Praca dla wszystkich: Zapewnienie każdemu prawa do godnego i produktywnego życia.

Nasze wysiłki i zaangażowanie zmierzają w kierunku stworzenia lepszego świata dla wszystkich. Świata, w którym pokój, zdrowie i sprawiedliwość społeczna są rzeczywistością.

Ruch życia jest koordynowany przez Fundację Dr Ratha, organizację non-profit.