Praca dla wszystkich

Praca dla wszystkich

Aby uzyskać polskie tłumaczenie, proszę kliknąć w ustawieniach wideo na język polski
Obecnie około 200 milionów ludzi na świecie nie ma pracy. Co więcej, nawet wśród tych, którzy mają pracę, co najmniej 80% ludzkości żyje za mniej niż 10 dolarów dziennie. W związku z tym bardzo bogaci inwestorzy przemysłu chemicznego i farmaceutycznego traktują bezrobocie i niskie płace, jako narzędzia niezbędne dla utrzymania zysków. Ale nie musi tak być, ponieważ istnieją alternatywne podejścia do ekonomii i zatrudnienia, które stwarzają lepszy i bardziej sprawiedliwy świat dla wszystkich. W związku z tym w obszarze zatrudnienia, celem Ruchu Życia jest położenie kresu bezrobociu i zapewnienie, że każdy ma prawo do godnego i produktywnego życia.

Steve Jobs 2005 Stanford Commencement Address

Drawing from some of the most pivotal points in his life, Steve Jobs, chief executive officer and co-founder of Apple Computer and of Pixar Animation Studios, urged graduates to pursue their dreams and see the opportunities in life’s setbacks — including death itself — at the university’s 114th Commencement on June 12, 2005.

A transcript of Steve Jobs’ address can be found on the Stanford University website, here.

Praca dla wszystkich

Need To - Ending Unemployment

Need To – Ending Unemployment
Richard Branson: Advice for Entrepreneurs

Richard Branson: Advice for Entrepreneurs
Self-Made Me: Why Being Self-Employed Beats Everyday Employment

Self-Made Me: Why Being Self-Employed Beats Everyday Employment
The Only Way to do Great Work is to love what you do - Steve Jobs

The Only Way to do Great Work is to love what you do – Steve Jobs
How to Get a Job With No Experience

How to Get a Job With No Experience
Work For All

Work For All
The Employment

The Employment