Woda dla wszystkich

Woda dla wszystkich

Aby uzyskać polskie tłumaczenie, proszę kliknąć w ustawieniach wideo na język polski
Być może najbardziej podstawowym prawem człowieka jest prawo do wody. Pewnie uważasz, że każdy ma dostęp do wody, ale przemyśl to jeszcze raz.

Zbiory wody

Was der Konsum mit uns macht

Was der Konsum mit uns macht
Fight for Water to Save Ourselves-7

Fight for Water to Save Ourselves-7
Rainwater Harvesting Off Grid-1

Rainwater Harvesting Off Grid-1
Rainwater Harvesting Off Grid-2

Rainwater Harvesting Off Grid-2
How To Install A Reverse Osmosis Water Filter System

How To Install A Reverse Osmosis Water Filter System
Free Water – A Short Video by Andrew Brown

Free Water – A Short Video by Andrew Brown
The billboard that produces potable water out of air

The billboard that produces potable water out of air
Remunicipalisation - Putting water back into public hands

Remunicipalisation – Putting water back into public hands
How to build a solar water distiller

How to build a solar water distiller


Prywatyzacja wody

Blue Gold: World Water Wars

Blue Gold: World Water Wars
What you need to know about water privatization

What you need to know about water privatization
Safe Water for All

Safe Water for All
Monitor Water Privatization

Monitor Water Privatization
Rekommunalisierung - Wasser wieder in die öffentliche Hand

Rekommunalisierung – Wasser wieder in die öffentliche HandZanieczyszczenie wody

How Drugs Pollute Our Drinking Water

How Drugs Pollute Our Drinking Water
Handheld device diagnoses conditions from blood drop

Handheld device diagnoses conditions from blood drop


Oczyszczanie wody

How Drugs Pollute Our Drinking Water

How Drugs Pollute Our Drinking Water