Petycje

Nasze zaproszenie do Ruchu Życia

Jak opisujemy poniżej, najbardziej podstawowe prawa człowieka to prawa do zdrowia i życia. Jednak prawa te są coraz bardziej zagrożone przez globalne interesy korporacyjne, które uważają ludzkie ciało za rynek zbytu i źródło nieograniczonych zysków. W związku z tym, obecnie, na początku XXI wieku, ludzie na świecie muszą się zjednoczyć, by chronić nasze niezbywalne prawa. Aby osiągnąć ten cel, zachęcamy Państwa do zaangażowania się w Ruch Życia. Okaż swoje poparcie, podpisując petycję na dole tej strony.

Prawo do zdrowia

Ochrona naszego zdrowia jest najważniejszym prawem człowieka. W ciągu ostatniego stulecia nasze zdrowie jest pod rosnącym wpływem branży inwestycyjnej, która rozwija się, tak jak rynki opatentowanych leków, poprzez kontynuację i rozwój chorób. Wysiłki korporacji farmaceutycznych, aby zmonopolizować zdrowie ludzkie na poziomie globalnym, stały się największą przeszkodą w zapobieganiu i ostatecznej likwidacji dzisiejszych najczęstszych chorób.
Każdy model biznesowy, który opiera się na celowej ekspansji chorób, narusza podstawowe prawo człowieka do zdrowia i musi być zabroniony na całym świecie. Będzie to torowało drogę dla ludzkości, aby w znacznym stopniu wyeliminować choroby serca, raka i wiele innych chorób jeszcze w tym wieku.

Prawo do życia

W podobny sposób, prawo do założenia biologicznej fundacji życia jest zagrożone przez te same interesy korporacyjne. Ludzki genom – biologiczne podstawy naszej egzystencji – stał się celem dużej komercyjnej eksploatacji poprzez patentowanie genów.
Kod genetyczny jest niezbywalną własnością wszystkich ludzi. Wszystkie wysiłki zmierzające do komercjalizacji kodu genetycznego, w celu odbudowy, sprzedaży i manipulacji ludzkim ciałem lub jego częścią dla zysku korporacji, muszą być zabronione na całym świecie. Wiedza na temat naszego kodu genetycznego powinna być używana wyłącznie dla korzyści całej ludzkości.

Prawo do naturalnej żywności

Podobnie, informacja genetyczna wszystkich roślin i żywności, która pochodzi z naszych pól i ogrodów, przez tysiąclecia należy do całej ludzkości. Manipulacja i zmiany kodu genetycznego roślin, w celu ich patentowania i tworzenia globalnych monopoli rynkowych, ponosi ryzyko, że nasze zapasy żywności są nadużywane dla korzyści przez interesy korporacyjne. Monopolizacja naszej żywności umożliwia kontrolę korporacyjną nad losem całych społeczeństw. To podważa podstawy demokracji i łamie prawa człowieka. Dostęp do zdrowej, niezmienionej żywności jest warunkiem zdrowego społeczeństwa.

Zapierające dech w piersiach perspektywy

W konsekwencji, gigantyczne zasoby ekonomiczne i ludzkie, które zostaną uwolnione po wyzwoleniu zdrowia ludzi, mogą być wykorzystywane do walki z najbardziej palącymi problemami globalnymi naszych czasów, w tym głodu, niedożywienia, ubóstwa, analfabetyzmu, bezrobocia i zagrożeń środowiskowych.

Wsparcie Ruchu Życia

Te podstawowe prawa nie zostaną dobrowolnie Państwu podane przez status quo. My, ludzie na całym świecie, musimy teraz bronić naszych podstawowych praw. To jest cel “Ruchu życia”! Podpisując się, przystępuję do “Ruchu życia” i będę dążył do spełnienia celów tej organizacji.

First Name*:

Surname (optional):

Street (optional):

Zip Code (optional):

City*:

Country*:

Email*:

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól informacyjnych oznaczonych gwiazdką.
Wszystkie dane dostarczane do nas pozostaną poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.